Fengshui Thai Compass ซำฮะ APK

By Pattanasan Woranithiphong

Fengshui Thai Compass ซำฮะ Fengshui Thai Compass ซำฮะ Fengshui Thai Compass ซำฮะ Fengshui Thai Compass ซำฮะ Fengshui Thai Compass ซำฮะ

Thai Chinese Compass Fengshui

ฮวงจุ้ย ซำฮะ
หล่อแก วง 60 มังกร, 72 มังกร และ 120 องศาทองคำ
พร้อมแสดงธาตุและความสัมพันธ์

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ศึกษาฮวงจุ้ยซำฮะแล้วเท่านั้น
2. โปรแกรมนี้ไม่ได้ทำนาย หรือ แนะนำการจัดฮวงจุ้ยแต่อย่างใด

Fengshui Thai Compass ซำฮะ Tags
Comments