Thai Chinese Compass Fengshui

ฮวงจุ้ย ซำฮะ
หล่อแก วง 60 มังกร, 72 มังกร และ 120 องศาทองคำ
พร้อมแสดงธาตุและความสัมพันธ์

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ศึกษาฮวงจุ้ยซำฮะแล้วเท่านั้น
2. โปรแกรมนี้ไม่ได้ทำนาย หรือ แนะนำการจัดฮวงจุ้ยแต่อย่างใด
All Releases
Comments

Similar Apps