โหราศาสตร์ ชันษาจร APK

By palachote

โหราศาสตร์ ชันษาจร โหราศาสตร์ ชันษาจร โหราศาสตร์ ชันษาจร โหราศาสตร์ ชันษาจร โหราศาสตร์ ชันษาจร

โปรแกรมพลโชติรุ่น D ไม่มีคำพยากรณ์ เป็นโหราศาสตร์สาย อ.อรุณฯ โดยเฉพาะ

คุณสมบัติ
1. แสดงจักร์กำเนิด/ราศีจักร์
2. ชันษาจร / ชันษาเดือน ตนุเศษปีจร ตนุเศษเดือนจร
3. แสดงดาวกระทบของ ภพจรประจำปี และเดือน เช่น ปัตนิจร - อริ - มรณะ ฯ ทั้งอ่านทางลัคนา และตนุลัคน์
4. ลัคนา แบบ อันโตนาที มหานาที 5 ชั้น นักษัตร์
5. ทักษาคู่ธาตุ ,ทักษามหาภูติ และ ตรีวัย
6. ข้อมูลดาว องศาลิปดา มาตรฐานดาว ฯ
7. ตรียางค์/นวางค์

* ภพจรตามชันษาจร ให้กดแสดงภพ จนมีชื่อภพต่างๆ รอบจักร์ราศ๊กำเนิด จากนั้นเลือกกดภพที่ต้องการ

โหราศาสตร์ ชันษาจร Tags
Comments