AILE HUKUKU APK

By novaneapp

AILE HUKUKU AILE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Anayasa hukuku
İdare hukuku
Kamu Maliyesi Hukuku
özel hukuk
medeni hukuk
sosyal hukuk
ticaret hukuku
ceza cezası
idare hukuku
yargı hakkı
Yükümlülükler yasası
İş hukuku
Kırsal hukuk
Kişilerin hakkı
sigorta kanunu
şirket hukuku
iş kodu
aile hukuku
aile kodu
ceza kanunu
medeni yasa
yolun kodu
arazi kodu
Sosyal Eylem Yasası ve Aileler El Sanatları Kodu Sigortacılık Kodu Sivil Havacılık Kodu Sinema ve Hareket Kodu Medeni Kanun Genel Kanunu Yerel Yönetim Kodu Ticaret Kanunu Belediyeler Kanunu Belediyeler Yeni Kaledonya Tüketici Kanunu Yapı ve Konut Kodu Savunma Kodu Mimarlar Davranış Kuralları Tüccar Askeri Devlet Alan Kodu ve Devlet Alan Kodu için Disiplin ve Ceza Yasası mayotte bölge otoritesine uygulanacak kanun Kamu nehri alanı ve iç deniz kanununun düzenlenmesi Gümrük kanunu Gümrük kanunu Gümrük Kanunu Eğitim Kanununun Seçim Yasası Kodun Kodu Yabancılar ve Sığınma hakkı Çevre kanunları Kamu makamları için kamulaştırma kuralları Aile ve sosyal refah kodu Orman kanunu (yeni) Genel Vergi Kanunu Genel Vergi Kodu, Çizelge 1 Genel Vergi Kodu, Çizelge 2 Genel Vergi Kanunu, Çizelge 3 Genel Vergi Kodu, Çizelge 4 Vergi Usulü Muhakemeleri Kanunu Parasal Araçların ve Madalya Kodları Mali Yargılama Kuralları İdari Adalet Kodu Adalet Kodu Askeri (yeni) Şeref Madalyası ve Askeri Madalya Madenciliği Kodu (yeni) Madencilik Kanunu Para ve Maliye Yasası Karşılıklılık Kodu Yargılama Teşkilatı Kanun Hukuku Ceza Kanunu Medeni ve Askeri Emeklilik Emeklilik Kanunu Malullük ve savaş mağdurları için askeri emekli aylıkları Kanunu Ticaret, balıkçılık veya eğlence faaliyetlerinde bulunan Fransız denizcilerin emeklilik maaşlarına ilişkin kanunlar Deniz limanlarının kuralları Posta Kodları ve Elektronik Haberleşme Hukuk Usulü Muhakemeleri Usulü Ceza Muhakemesi Usulü Fikri Mülkiyet Kanunu Medeni Kanunu Genel Mülkiyet Kodu Kamu Kanunu Araştırma Kodu Halkla İlişkiler ve İdare Kodu Karayolu Kodu Kırsal Kodu (Eski) Kırsal Kod ve Deniz Su Ürünleri Kamu Sağlığı Kodu İç Güvenlik Kodu Sosyal Güvenlik Kodu Hizmet Kodu Ulusal Spor Kodu Turizm Kodu Taşımacılık Kodu İş Kanunu Denizcilik İş Kanunu İş Kanunu, mayotte İlçe Planlama Kodu Karayolu Koduna uygulanabilir

AILE HUKUKU Tags
Comments